Request A Thesis Міжнародно Правові Засади Й Інституційні Механізми Захисту Прав Національних Меншин :

Така взаємодія збагачує теорію і практику в цій галузі і дає підстави стверджувати, що двосторонні міжнародні договори поряд з універсальними і регіональними правовими та політичними…